Pismo Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego ws ubezpieczenia marynarzy zatrudnionych w Norwegii

Dnia 19.08.2022 roku Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, reprezentująca Krajową Sekcję Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, FZZMiR oraz OZZOiM, wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie porozumienia pomiędzy ZUS i norweską instytucją NAV na kolejny okres tj od 1 października 2022 roku do końca 2023 roku.

Pismo w w/w sprawie zostało wysłane do Dyrektora Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Przypominamy, że obecnie obowiązujące porozumienie obejmuje okres od 1 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku.