18 stycznia 2017 roku wchodzą w życie bardzo ważne, nowe przepisy, które dotyczą porzuconych załóg.

Oto co musicie wiedzieć:

Zgodnie z zapisami Konwencji MLC 2006 armatorzy mają obowiązek zawarcia ubezpieczenia, które ma pomóc marynarzom w chwili, gdy zostają oni porzuceni.

Wszystkie statki, których Konwencja ta dotyczy, z których państwa bandery ratyfikowały Konwencję MLC, muszą mieć na burcie certyfikat ubezpieczeniowy w języku angielskim do wglądu.

Informacje, które państwa ratyfikowały Konwencję MLC można znaleźć na stronie: http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/database-ratification-implementation/lang–en/index.htm

Oto, co musisz zrobić:

Jeśli uważasz, że grozi ci porzucenie – nie czekaj!

Jeżeli twój armator nie odpowiada – skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową.

Do porzucenia dochodzi, gdy armator:

nie pokrywa kosztów repatriacji marynarza; lub
pozostawia marynarza bez niezbędnych środków utrzymania; lub
w inny sposób jednostronnie zrywa więź z marynarzem, w tym nie wypłaca kontraktowego wynagrodzenia przez okres co najmniej dwóch miesięcy.

Ubezpieczenie pokryje twoje zaległe wynagrodzenie do 4-ch miesięcy oraz wszelkie świadczenia, które wynikają z zawartego kontraktu bądź układu zbiorowego pracy (CBA). Nie zwlekaj zbyt długo! Jeżeli będziesz czekać z wniesieniem roszczenia przez sześć (6) miesięcy – to wówczas otrzymasz wyłącznie wynagrodzenie z okres 4-ch miesięcy.

Ubezpieczenie musi także pokryć uzasadnione wydatki, takie jak: repatriacja, jedzenie, ubranie – w przypadku gdy jest to konieczne, zakwaterowanie, wodę pitną, paliwo niezbędne do przetrwania na statku oraz konieczną opiekę medyczną. Wszystko to obowiązuje od momentu porzucenia do chwili powrotu do domu.

Ubezpieczyciele z Międzynarodowej Grupy Klubów P&I utworzyli 24- godzinne linie alarmowe. Szczegóły będą umieszczone na certyfikatach, które muszą znajdować się w widocznym miejscu na statku. Sprawdź to teraz! Jeżeli podejrzewasz, że certyfikat nie jest prawdziwy lub czujesz, że jesteś zagrożony porzuceniem – natychmiast skorzystaj z linii alarmowej.

Międzynarodowe Kluby Ubezpieczycielskie P&I:

The Swedish Club http://www.swedishclub.com/
UK P&I Club http://www.epandi.com/
Skuld http://www.skuld.com
Britannia http://www.britanniapandi.com/
Steamship Mutual http://www.steamshipmutual.com/
Gard http://www.gard.no/
The London P&I Club http://www.londonpandi.com/
West of England http://www.westpandi.com/
North http://www.nepia.com/
Ship owners http://shipownersclub.com/
The Standard http://www.standard-club.com/
The American Club http://www.american-club.com/
The Japan Ship Owners’ Mutual Protection & Indemnity Association https://www.piclub.or.jp

wellmedia