Przepisy Konwencji MLC dotyczące porzuconych marynarzy wchodzą w życie: komentarz ITF.

ITF z radością powitał wejście w życie nowych przepisów Konwencji o pracy na morzu, MLC 2006 dotyczących porzuconych załóg.

Przewodniczący ITF Paddy Crumlin powiedział: „Od jutra przepisy te wprowadzą ogromne zmiany, które w końcu rozwiążą drażliwy problem porzuconych załóg. Nareszcie założenie, że ci, którzy wysyłają marynarzy na morze ponoszą także odpowiedzialność za nich, zostało zapisane w rozporządzeniu.”

Dodał: „Przepis ten był bardzo długo przygotowywany i podobnie, jak w przypadku samej Konwencji MLC, ITF jest dumny, że od samego początku uczestniczył w jego opracowywaniu, współpracując z Międzynarodową Organizacją Pracy, rządami i organizacjami żeglugowymi.”

Sekretarz Generalny ITF Steven Cotton skomentował: „Te nowe przepisy mają ogromne znaczenie i stanowią zasługujący na uwagę dodatek do niezwykle istotnej, samej w sobie, Konwencji MLC. Teraz wszystkie strony muszą razem pracować aby zapewnić, że nowe regulacje będą wykorzystywane w działaniu oraz szczególnie nakierować swoje działania na te obszary świata, w których Konwencja MLC nie została ratyfikowana.”

Skonkludował: „Ważne aby marynarze zrozumieli co te zmiany oznaczają. Zalecamy aby sprawdzili czy na burcie jest ważny certyfikat ubezpieczenia i pamiętali, że gdy zdarzy się porzucenie załogi to powinna ona natychmiast podnieść alarm”.

Aby rozpowszechnić tą informację stworzyliśmy specjalną stronę internetową: www.itfseafarers_abandonment.org oraz proste plakaty instruktażowe dostępne w misjach oraz na statkach.