Informujemy, że Komitet Bałtycki Sekcji Transportu Morskiego ETF (Europejska Federacja Transportowców) podjął decyzję, że w dniach 3 – 7 września 2012 roku, we współpracy ze związkami zawodowymi marynarzy i portowców z regionu Morza Bałtyckiego, przeprowadzony zostanie Bałtycki Tydzień Kampanii obejmujący swym zasięgiem porty krajów bałtyckich oraz Norwegię.

W tygodniu kampanii wezmą udział wszystkie afiliowane w ETF i ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) związki zawodowe portowców i marynarzy. W tym roku centrum koordynacyjne Bałtyckiego Tygodnia Kampanii znajdować się będzie w Hamburgu/Bremenhaven w Niemczech.

Nasze cele działania nie uległy zasadniczej zmianie. Nadal podkreślamy współczesne zagrożenia związane bezpośrednio z postępującą globalizacją naszego sektora gospodarki.
Dla marynarzy system tanich bander (FOC) oznacza pozbawienie ich podstawowych praw i przywilejów pracowniczych oraz powoduje rozluźnienie tradycyjnych więzi z krajowymi związkami zawodowymi. Niestety nawet zatrudnienie pod banderami narodowymi nie stanowi już żadnej gwarancji zachowania narodowych standardów zatrudnienia. System FOC spowodował zaciemnienie i zagmatwanie systemu zatrudnienia marynarzy. Zarząd techniczny i załogowy jest przekazywany osobnym podmiotom, jeszcze inne firmy zajmują się zarządzaniem komercyjnym. W tej sytuacji trudno pokrzywdzonemu dochodzić swoich słusznych roszczeń.

Trwa kampania przeciwko systemowi FOC, prowadzona przez ITF, zmierzająca w wymiarze dalekosiężnym do powrotu floty światowej pod bandery narodowe oraz do objęcia statków FOC akceptowanymi układami zbiorowymi. Nasza aktywność wymaga solidarności związków zawodowych marynarzy i portowców.

Związki zawodowe portowców zmagają się z nie mniejszymi zagrożeniami. Wielonarodowa Globalna Sieć Terminali ma w swoim posiadaniu 50% światowych terminali portowych. W wielu strategicznych miejscach świata właściciele uniemożliwiają zorganizowanie portowców w związki zawodowe, często stosując różne formy zastraszania pracowników. Tam gdzie nie funkcjonują związki zawodowe, warunki pracy (w tym socjalne, BHP) i płacy odbiegają od akceptowalnych standardów. W pogoni za zyskiem właściciele terminali odchodzą od stałych umów o pracę na rzecz pracowników dorywczych. Te zjawiska stają się coraz bardziej powszechne również w polskich portach i wymagają zdecydowanej i skoordynowanej odpowiedzi.
Stąd w roku 2006 ITF rozpoczęła nową kampanię – przeciwko wygodnym portom (POC), w których stosuje się wyzysk i zastraszanie. W tej kampanii związki zawodowe portowców mogą liczyć na pełne wsparcie i solidarność ze strony organizacji marynarzy.

Kampania przeciwko wygodnym portom skupia się na siedmiu podstawowych obszarach:
• konkurencja
• prywatyzacja
• prawa związkowe
• zabezpieczenie miejsc pracy
• komercjalizacja
• praca dorywcza
• bezpieczeństwo i higiena pracy

Kolejnym wspólnym zagrożeniem marynarzy i portowców jest wykonywanie przeładunków przez załogi statków. Pomimo upadku w Parlamencie Europejskim projektu tzw. Pakietu Portowego liberalizującego usługi portowe, część jego zapisów nieformalnie przenika do europejskich portów tylnymi drzwiami.

Należy podkreślić, że w większości portów europejskich prace przeładunkowe historycznie i tradycyjnie nalezą do portowców. Marynarze nie posiadają wystarczających kompetencji do wykonywania tych prac, z reguły nie otrzymują za nie wynagrodzenia i są do ich wykonania zmuszani przez pracodawców kosztem przysługującego im czasu wypoczynku. Jest wiele udokumentowanych przykładów wypadków oraz pogorszenia bezpieczeństwa żeglugi z powodu nieprofesjonalnego zamocowania ładunku. Dlatego starania o akceptowane przez ITF układy zbiorowe dla marynarzy, gdzie funkcjonuje tzw. klauzula dokerska, w coraz większym stopniu angażują związki zawodowe portowców, które w ten sposób bronią miejsc pracy dla swoich członków.

Praktyki samo przeładunku prowadzą również do zmniejszenia konkurencyjności portowych firm przeładunkowych, ograniczają zakres zlecanych prac i w konsekwencji prowadzą do zwolnień wśród pracowników portowych.

W dniach 3 – 7 września chcemy dokonać wspólnego przeglądu sytuacji w portach bałtyckich w celu zapobieżenia nieuczciwej konkurencji oraz poprawy warunków zatrudnienia marynarzy jak i portowców. W polskich portach w tygodniu kampanii wezmą udział: Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, Krajowa Sekcja Portów Morskich NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy oraz Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków. Polscy Inspektorzy ITF wspomagani przez wolontariuszy z w/w organizacji sprawdzać będą warunki pracy marynarzy i portowców oraz zachęcać załogi statków i pracowników portowych do wstępowania w szeregi afiliowanych w ITF związków zawodowych.

Jednocześnie informuję, że Koordynatorem Bałtyckiego Tygodnia Kampanii w portach Szczecin/Świnoujście będzie Inspektor ITF Adam Mazurkiewicz:
Szczecin, ul. Szarotki 8
tel.: (91) 4239707, fax: (91) 4239330, tel. komórkowy: 501 539 329

Andrzej Kościk
Krajowy Koordynator
Bałtyckiego Tygodnia Kampanii w Polsce
Inspektor ITF
Tel.: 58 6616096
Fax: 58 6616053
Tel. kom.: 602 233 619

wellmedia