Portem tanim jest port lub terminal, gdzie normy bezpieczeństwa i higieny lub warunki pracy są niższe od tych, które są uznawane i dopuszczalne przez ITF oraz afiliowane związki zawodowe. ITF pracuje nad zagwarantowaniem uznawanych norm w portach i terminalach na całym świecie.

 

 

Wielonarodowe przedsiębiorstwa obsługują globalne łańcuchy zaopatrzeniowe i często koncentrują się na stopach zysku i zwiększaniu swojego udziału w rynku. Zdaniem ITF nie powinno to mieć miejsce za cenę tych, którzy pracują w portach. ITF przekonana jest, że wszyscy pracownicy portowi powinni móc pracować bezpiecznie, że powinni być sprawiedliwie wynagradzani za pracę , którą wykonują, że ich praca powinna być bezpieczna i, że wszyscy powinni mieć prawo do związku zawodowego reprezentującego ich w miejscu pracy.

Kampania przeciwko tanim portom organizuje związki zawodowe żeby zwalczać nadużycia globalizacji i zaprzestać wykorzystywania pracowników transportu na całym świecie. Chroń siebie – WSTĄP DO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO.

 

Zajmujemy się siedmioma głównymi tematami:

– Konkurencja
– Główni Operatorzy Terminali
– Prywatyzacja
– Dorywcze zatrudnienie
– Prawa związków zawodowych
– Bezpieczeństwo i higiena pracy
– Bezpieczeństwo miejsca pracy

 

 

O wykonywaniu prac przeładunkowych

Coraz częściej marynarze są proszeni o rozmieszczanie lub zabezpieczanie ładunku, ale jest to niebezpieczna praca, która powinna być wykonywana tylko przez wyszkolonych i doświadczonych pracowników portowych. Co prawda oferuje się marynarzom dodatkową gotówkę – kuszące, bo podwyżka, niskie zarobki – i oferta ta stanowi większą zachętę dla oficerów, którzy kierują marynarzy do prac przy przeładunku. Często, co jest szczególnie niebezpieczne, marynarze są nawet proszeni o rozpoczęcie rozmocowywania kontenerów przed wejściem do portu, w celu przyspieszenia operacji portowych.

Czy wykonywanie prac przeładunkowych przez marynarzy jest prawdziwym problemem?

Istnieje wielkie ryzyko dla bezpieczeństwa na morzu i poszczególnych marynarzy, jeżeli nie przeszkoleni pracownicy wykonują prace przeładunkowe
– To jest niebezpieczne, chyba że jesteś odpowiednio przeszkolony
– Oznacza to, dłuższe godziny pracy i zmęczenie
– To kolejny sposób operatora zarabiania pieniądzy Twoim kosztem

itfglobal.org/dockers

wellmedia