Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza członków, sympatyków, rodziny i znajomych na uroczystości 32 rocznicy Sierpnia 80. Prosimy o przybycie przedstawicieli organizacji zakładowych wraz ze sztandarami NSZZ „Solidarność” na uroczystą mszę Św., która odbędzie się w kościele Św. Brygidy w Gdańsku 31 sierpnia 2012 r. o godz. 17. 00. Po mszy nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika ks. prałata Henryka Jankowskiego. Mszę Św. będzie celebrował Jego Ekscelencja Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański, który także poświęci i odsłoni pomnik ks. Henryka Jankowskiego.

wellmedia