Informujemy, że w dniach 11 – 14 września 2013 roku trzy reprezentatywne centrale związkowe: NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych (FZZ) i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) organizują Ogólnopolskie Dni Protestu. Protest odbywać się będzie pod hasłem: „Dość lekceważenia społeczeństwa”. Poszczególne branże naszego związku będą protestować przed właściwymi Ministerstwami w Warszawie w dniu 11 września 2013. KSMMiR NSZZ „Solidarność” należy do Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”. Sekretariat Transportowców NSZZ „Solidarność” będzie protestował przed budynkiem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Zwracamy się do członków OMMiR NSZZ „Solidarność” o udział w akcji protestacyjnej zaplanowanej na 11 września 2013 w godz. 12.00 – 14.00 przed budynkiem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie ul. Chałubińskiego 4/6. Mając na uwadze powyższe prosimy o potwierdzenie uczestnictwa mailowo na adres: marynarz@nms.org.pl (prosimy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz telefon kontaktowy) lub telefonicznie pod nr.: 58 661 20 35, bądź o osobiste odwiedzenie naszego biura w Gdyni przy ul. Śląskiej 49a, od pon. do piąt. w godz. 800-1530, w terminie do 30 sierpnia 2013.

wellmedia