Zanim zaczniesz pracować na statku, upewnij się, że podpisałeś kontrakt. Poniżej tekst zawiera więcej szczegółów na temat tego, co musi zostać określone w kontrakcie.

Standard A2.1.4 – Przed podjęciem pracy na pokładzie statku należy podpisać kontrakt, która musi zawierać :

1. Twoje pełne imię i nazwisko, data urodzenia lub wiek oraz miejsce urodzenia

2. Nazwa i adres armatora

3. Miejsce i data zawarcia umowy o pracę

4. Stanowisko, na którym będziesz zatrudniony

5. Wymiar corocznego płatnego urlopu lub, w stosownych przypadkach, wzór służący do jego obliczenia

6. Wypowiedzenie umowy i warunki kiedy można to zrobić,

7. Świadczenia z tytułu ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego zapewniane przez armatora

8 Twoje prawo do repatriacji

9. W stosownych przypadkach odniesienie do układu zbiorowego pracy

10. Wszelkie inne informacje, których może wymagać prawo krajowe.

Chcielibyśmy zachęcić polskich marynarzy do korzystania z usług zarejestrowanych agencji załogowych, za pośrednictwem tych informacji zamierzamy edukować młodych marynarzy.
Pełna lista zarejestrowanych agencji załogowych w Polsce jest dostępna poniżej:
Agencje crewingowe Gdynia

Agencje crewingowe Szczecin

wellmedia