Wykaz ośrodków szkoleniowych dla marynarzy

Morskie jednostki edukacyjne są to ośrodki szkoleniowe uznane, przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w zakresie prowadzenia szkoleń i przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.

W celu uzyskania wymaganych kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do zajmowania stanowisk na statkach morskich, konieczne jest m.in. ukończenie szkolenie w morskiej jednostce edukacyjnej. W celu zapewnienia najwyższej jakości szkolenia oraz spełniania postanowień Konwencji STCW (Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht) wszystkie morskie jednostki edukacyjne są poddawane cyklicznym audytom uznania oraz potwierdzeniu uznania prowadzonym przez zespół audytowy powołany przez ministra.

Więcej informacji o jednostkach edukacyjnych, znajdziesz w zakładce o morskich jednostkach edukacyjnych.