Prawidło 2.6 – Odszkodowanie dla marynarza w przypadku utraty statku lub
zatonięcia

Cel: Zagwarantowanie, że marynarze otrzymają odszkodowanie w przypadku, gdy statek
zaginie lub zatonie

1. Marynarze uprawnieni są do odpowiedniego odszkodowania w przypadku uszkodzenia ciała, straty
lub bezrobocia wynikającego z utraty statku lub jego zatonięcia.

Norma A2.6 – Odszkodowanie dla marynarza w przypadku utraty statku lub zatonięcia

1. Każdy Członek podejmie działania zapewniające, że w każdym przypadku utraty statku lub
zatonięcia, armator wypłaci każdemu marynarzowi na pokładzie odszkodowanie za okres
pozostawania bez pracy wynikający z zaginięcia statku lub zatonięcia.

2. Reguły, o których mówi ustęp 1 niniejszej Normy, nie będą naruszać innych praw, które marynarz
może posiadać zgodnie z krajowym prawem odpowiedniego Członka w związku ze stratami lub
uszkodzeniami ciała wynikającymi z utraty statku lub zatonięcia.

Wytyczna B2.6 – Odszkodowanie dla marynarza w przypadku utraty statku lub zatonięcia

Wytyczna B2.6.1 – Wyliczenie odszkodowania za okres pozostawania bez pracy

1. Odszkodowanie za okres pozostawania bez pracy wynikające z utraty lub zatonięcia statku
powinno zostać wypłacone za dni, w czasie których marynarz pozostaje faktycznie bez pracy w
wysokości równej wynagrodzeniu za ten sam okres wynikającemu z umowy o pracę, ale całkowite
odszkodowanie dla każdego marynarza może zostać ograniczone do wysokości dwumiesięcznego
wynagrodzenia.
2. Każdy Członek zapewni, że marynarze będą mogli korzystać z tych samych środków prawnych w
celu domagania się otrzymania odszkodowania, co w przypadku dochodzenia zaległego
wynagrodzenia, zarobionego w czasie służby.

wellmedia