Pismo IATA, ICS, IRU i ITF ostrzegające przed „upadkiem” światowego systemu transportowego.

Światowe organizacje i związki zawodowe drogowców, pracowników morskich oraz lotnictwa wezwały dziś szefów światowych rządów, zebranych w tym tygodniu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, do zakończenia „globalnego kryzysu humanitarnego w łańcuchu dostaw”.

W liście otwartym opublikowanym w dniu debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku przedstawiciele Międzynarodowego Związku Transportu Drogowego (IRU), Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego (IATA), Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF), wystosowali do szefów światowych rządów apel o przywrócenie swobody przemieszczania się dla pracowników transportu.

Podczas pandemii wszyscy pracownicy transportu utrzymywali światowy handel ale pandemia ta zebrała wśród nich swoje żniwo. W szczytowym momencie kryzysu związanego z podmianą załogi 400 000 marynarzy nie było w stanie opuścić swoich statków, niektórzy z nich pracowali nawet przez 18 miesięcy dłużej niż przewidywały to ich pierwotne kontrakty. Loty zostały ograniczone a pracownicy lotnictwa zmierzyli się z niespójnymi wymaganiami dotyczącymi granic, podróży, ograniczeń i szczepień. Dodatkowe, systemowe i nieprzewidywalne, kontrole na granicach drogowych sprawiły, że tysiące kierowców ciężarówek zmuszonych było czekać czasami tygodniami, w niehigienicznych warunkach, bez odpowiednich udogodnień, zanim mogli zakończyć swoją podróż i wrócić do domu.

Gdy dwuletnie obciążenie pracowników transportu zbiera swoje żniwo – globalne łańcuchy dostaw zaczynają się załamywać. Szefowie organizacji i związków transportowych ostrzegli państwa, które nie słuchały i nie podejmowały zdecydowanych i skoordynowanych działań a także wezwali szefów rządów do zaprzestania przerzucania się winą między rządami i zaapelowali o rozwiązania tego kryzysu zanim ponownie nadchodzący świąteczny sezon zwiększy popyt na fracht i spowoduje kolejną presję na łańcuchy dostaw.

List wystosowały organizacje reprezentujące ponad 20 bilionów dolarów światowego handlu rocznie i 65 milionów światowych pracowników transportu, ponad 3,5 miliona firm zajmujących się frachtem drogowym i lotniczym oraz ponad 80% światowej floty handlowej.

W liście wzywają do:

  • Przyznania pracownikom transportu pierwszeństwa w otrzymywaniu szczepionek uznawanych przez WHO.
  • Stworzenia znormalizowanego procesu przedstawiania poświadczeń zdrowotnych.

Kwestie te zostaną poruszone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) na Zgromadzeniu Ogólnym oraz w kontaktach z rządami krajowymi.

Wszystkie sektory transportu odnotowują niedobór pracowników i spodziewają się, że w wyniku złego traktowania milionów ludzi podczas pandemii, łańcuchy dostaw zostaną jeszcze bardziej zagrożone.

Przez cały okres pandemii ministerstwa transportu nie potrafiły współpracować z ministerstwami zdrowia aby poprawić sposób w jaki traktowano pracowników transportu w związku z ograniczeniami w podróżowaniu. Dopóki szefowie rządów nie wprowadzą zmian, kryzys humanitarny i kryzys w łańcuchach dostaw będzie trwał w nieskończoność i spowoduje jeszcze większe utrudnienia.

Guy Ryder, dyrektor generalny MOP, powiedział: „Ten problem został poruszony w ubiegłym roku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przez sekretarza Antonio Guterresa i ważne jest aby delegaci na tegorocznym spotkaniu w Nowym Jorku zdali sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności. Ogromne znaczenie ma fakt, że to szefowie organizacji reprezentujących miliony pracowników transportu na całym świecie poprosili rządy o podjęcie pilnych działań i zniesienie ograniczeń, które obciążają pracowników, ich rodziny i globalne łańcuchy dostaw. Jest to wezwanie, którego dłużej nie można ignorować.”

Guy Platten, sekretarz generalny ICS, powiedział: „Dwa tematy tegorocznego Zgromadzenia Ogólnego to: prawa człowieka i odporność. Biorąc pod uwagę fakt, że pracownicy transportu, w obliczu ogromnych trudności, wykazali nieopisany wprost poziom odporności, wzywamy ONZ i głowy państw do ostatecznego podjęcia zdecydowanych i skoordynowanych działań w celu rozwiązania tego kryzysu.”

Willie Walsh, dyrektor generalny IATA, powiedział: „W ciągu ostatnich 18 miesięcy pracownicy lotnictwa wykazali się niezwykłą elastycznością aby utrzymać otwarte światowe szlaki handlowe. A wszystkie te, niepotrzebne, wyzwania przez nieskoordynowane, niezharmonizowane i czasami sprzeczne środki przeciwko COVID-19 wdrożone przez rządy. Taka sytuacja, zwłaszcza gdy w okresie ożywienia rośnie popyt, jest niemożliwa do utrzymania. Nadszedł czas aby WHO i MOP zebrały razem państwa w celu uzgodnienia globalnego, zharmonizowanego, zestawu środków dotyczących załóg, które ułatwiają światową łączność.”

Stephen Cotton, sekretarz generalny ITF, powiedział: „Pomimo zaniechania światowych liderów to pracownicy transportu utrzymywali globalne łańcuchy dostaw i ludzi w ruchu. Pracowali przy zamkniętych granicach, bez możności powrotu do domu, braku dostępu do opieki zdrowotnej, restrykcyjnych wymogach dotyczących kwarantanny i całkowitej niepewności wynikającej z nieudolności rządów. I szczerze mówiąc – mają już dość. Nadszedł czas aby szefowie rządów zareagowali na potrzeby tych pracowników, jeśli nie – to będą odpowiedzialni za załamanie się łańcuchów dostaw oraz niepotrzebną śmierć i cierpienie pracowników i obywateli dotkniętych kryzysem. Ta krew i ten chaos będą na ich rękach.”

Umberto de Pretto, sekretarz generalny IRU, powiedział: „Kierowcy ciężarówek pracowali niestrudzenie przez cały okres pandemii aby utrzymać ruch towarów, mimo że ograniczenia na granicach często były bezcelowe, nieskoordynowane a nawet niebezpieczne dla zdrowia kierowców. Pogorszyło to chroniczne niedobory kierowców. Są oni niezbędnymi pracownikami: rządy muszą działać i pozwolić im wykonywać ich kluczową pracę.”

Tłumaczenie ze strony internetowej ITF z dnia 29.09.2021 roku.

wellmedia