Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”

Przekazujemy naszym czytelnikom najnowsze wydanie Biuletynu Morskiego KSMMiR NSZZ „Solidarność”.

W tym wydaniu Biuletynu Morskiego informacje z roku 2020/2021, między innymi::

  • Co oznacza dla polskiego marynarza fakt, że został uznany kluczowym pracownikiem transportu,
  • Ratownicy Morscy potrzebują ratunku. Za ratowanie ludzi, w podziękowaniu obniżono Im wynagrodzenie. Czy składane protesty odniosą skutek?
  • O próbie wykluczenia marynarzy z Dyrektywy UE w sprawie adekwatnych minimalnych wynagrodzeń pracowników w Unii Europejskiej i braku zainteresowania podjęciem dialogu przez Przedstawicieli Rządu
  • Wytyczne Międzynarodowej Federacji Transportowców ITF o niezbywalnym prawie marynarza do podmiany załogi w terminach wynikających z podpisanych kontraktów, o repatriacji, procedurze składania skarg na morzu i na lądzie, opiece medycznej etc.
  • Apel szefów pięciu organizacji ONZ o priorytetowe traktowanie przy szczepieniach COVID-19 pracowników transportu morskiego i lotniczego, biorąc pod uwagę ich kluczową rolę we wspieraniu światowego handlu i mobilności
  • Informacje o praktycznym przewodniku dla marynarzy, który w sposób jasny i czytelny opisuje: czym jest szczepionka i jak działa, typy szczepionek, czy szczepionki są bezpieczne i kto może je otrzymać, jak długo trwa odporność po szczepieniu, czy po szczepieniu można zarazić się wirusem.