Informujemy, że strona pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego (ZT ds ŻiRM), w skład której wchodzi Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, wystąpiła do Premiera RP w sprawie projektowanej przez Ministerstwo Finansów zmiany ustawy o podatku dochodowym zakładającym likwidację ulgi abolicyjnej.
Będziemy informować Państwa na bieżąco o działaniach podejmowanych przez stronę pracowników ZT ds ŻiRM na naszej stronie internetowej i FB.

wellmedia