Wszyscy marynarze, którzy zgłosili swoje roszczenia do OM NSZZ „Solidarność” MiR, odzyskali swoje zaległe wynagrodzenia po bankructwie duńskiego armatora A1 Offshore. Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, w skład której wchodzi nasza organizacja, prowadziła sprawę od marca br. kiedy to pierwsze sprawy zostały zgłoszone.

Roszczenia zostały zakończone pozytywnie poprzez zaangażowanie m.in. duńskich związków zawodowych afiliowanych w ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) jak i uaktywnieniu wielu duńskich administracji morskich oraz związanych z prawem pracy.

wellmedia