Spotkanie opłatkowe

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków

Serdecznie zaprasza

Wszystkich Członków NSZZ „Solidarność”

na Spotkanie Opłatkowe

w dniu 12 stycznia 2012 roku

o godzinie 14.00

w siedzibie Stella Maris

Gdynia ul. Portowa 2