Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie książeczki żeglarskiej

Trwają konsultacje Ministerstwa Infrastruktury dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie książeczki żeglarskiej.

Strona  Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego reprezentująca:  Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” , OZZOiM i FZZMiR negatywnie oceniła projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie książeczki żeglarskiej.

Jednocześnie Strona  Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego podtrzymała swoje stanowisko w sprawie konieczności ratyfikacji przez Polskę Konwencji MOP nr 185 dotyczącej krajowych dowodów tożsamości marynarzy.

Strona  Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego uważa, że projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie książeczki żeglarskiej powinien zostać dostosowany do wymogów Konwencji MOP nr 185 tak aby w każdej chwili możliwa była jej ratyfikacja. Takie rozwiązanie zabezpieczałoby polskich marynarzy.