Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” staje w obronie dochodów rodzin polskich marynarzy
Decyzja Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 163/20 w zdecydowany sposób wspiera sprzeciw Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” i Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego dotyczący projektu likwidacji ulgi abolicyjnej dla marynarzy.
Poniżej fragment w/w Decyzji. Pełny tekst znajduje się na oficjalnej stronie KK NSZZ „Solidarność” w zakładce dokumenty – Prezydium http://www.solidarnosc.org.pl/…/19883-decyzja-prezydium….
Decyzja Prezydium KK NSZZ „Solidarność’ w dwóch zdaniach zawiera charakterystykę zawodu i życia polskich marynarzy i ich rodzin, staje w obronie dochodów rodzin polskich marynarzy i popiera stanowisko Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” i Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego ws likwidacji ulgi abolicyjnej dla marynarzy. W konkluzji Decyzji Prezydium KK czytamy: „…Negatywna opinia wiąże się również z koniecznością samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne tej grupy pracowników z otrzymanego wynagrodzenia.”
Decyzja Prezydium KK nr 163/20 ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
wtorek, 6 października 2020
„….Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia tryb prac nad projektem. Wskazany, niezwykle krótki termin na przedstawienie opinii przez partnerów społecznych jest oburzający i de facto oznacza złamanie podstawowych zasad uczciwego dialogu społecznego….
…Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zwraca szczególną uwagę,że projekt ustawy na etapie projektowania nie był konsultowany przede wszystkim ze stroną społeczną – reprezentantami marynarzy, którzy w swoim stanowisku Strony Pracowniczej Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa zwracają uwagę na szkodliwość likwidacji ulgi abolicyjnej szczególnie dla marynarzy, których tryb pracy bardzo często ogranicza możliwość podjęcia pracy zarobkowej współmałżonków. Negatywna opinia wiąże się również z koniecznością samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne tej grupy pracowników z otrzymanego wynagrodzenia.”

wellmedia