KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” z dnia 29.09.2020 roku

W dniu wczorajszym tj. 28.09.2020 roku w Warszawie na zaproszenie Ministerstwa Finansów (MF) odbyło się spotkanie przedstawicieli Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Stronę Pracowników reprezentowali: Jacek Dubiński – Współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego – Przewodniczący FZZMiR, Andrzej Kościk – Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” i Henryk Piątkowski – Przewodniczący OZZOiM. Ministerstwo Finansów reprezentowali: Jan Sarnowski – Podsekretarz Stanu i Aleksander Łożykowski – Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych.
Tematem spotkania był kontrowersyjny projekt MF dotyczący likwidacji obowiązującej ulgi abolicyjnej dla marynarzy, który spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego. Sprzeciw Strony Pracowników został przesłany do Mateusza Morawieckiego – Premiera Rządu RP dnia 14.09.2020 roku i 18.09.2020 roku.
Przedstawiciele Ministerstwa Finansów poinformowali Stronę Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego o wycofaniu projektu ws likwidacji ulgi abolicyjnej dla marynarzy.
Ministerstwo Finansów przekaże dla Strony Pracowników oficjalny komunikat w tej sprawie.