Polska Administracja Morska podpisała 20 stycznia 2020 r. porozumienie z Administracją Morską Japonii w sprawie uznawania dyplomów polskich marynarzy do służby na statkach pod banderą Japonii.

Porozumienie zostało zawarte w oparciu o Prawidło I/10 Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht z 1978 r., z późniejszymi zmianami (Konwencji STCW). W porozumieniu określone zostały szczegóły współpracy w zakresie uznawania dokumentów kwalifikacyjnych.

Podpisanie niniejszego porozumienia umożliwi marynarzom posiadającym polskie dyplomy i świadectwa, podjęcie pracy bez konieczności ubiegania się o dokumenty kwalifikacyjne wydawane przez Administrację Morską Japonii, gdyż dokumenty polskie traktowane będą, jako równoważne w trybie ich uznawania (tzw. endorsement).

wellmedia