Konferencja Fair Transport Europe – Polska

Informujemy, że w dniu 24 marca br. W godzinach od 13 do 16 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. będzie miała miejsce Konferencja na temat uczciwego transportu.

Temat konferencji to jednocześnie nazwa kampanii prowadzonej w całej Europie przez związki zawodowe zrzeszające pracowników transportu zrzeszone w ETF ( Europejska Federacja Pracowników Transportu ). ETF walczy o bezpieczne i o godnych standardach miejsca pracy dla pracowników transportu oraz o wysokiej jakości, niezawodną i przystępną cenowo usługę transportową dla klientów, ale także przeciwko nieuczciwej konkurencji i wyzyskowi.

Główne hasło kampanii to – Razem dla godnych warunków pracy i przeciwko dumpingowi społecznemu.
Do udziału w dyskusji panelowej zaprosiliśmy polskich parlamentarzystów zasiadających w parlamencie polskim i europejskim.

Zapraszamy także tych, którzy kandydują do Parlamentu Europejskiego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.