W dniu 8 marca 2019 roku Wszystkie strony branży żeglugowej zebrały się na konferencji w Genewie w Szwajcarii, aby omówić promocję pracy na morzu dla kobiet i młodych ludzi. W spotkaniu, w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), uczestniczyli przedstawiciele armatorów, morskich związków zawodowych i rządów, przy czym rzecznikami wszystkich stron były kobiety – reprezentującymi Izbę Żeglugi Amerykańskiej, Sekcję Marynarzy ITF i Straż Przybrzeżną US.

Podczas spotkania omówiono bariery utrudniające kobietom i młodym ludziom rozpoczęcie kariery morskiej, w tym praktyki dyskryminacyjne i bieżące problemy napotykane przez marynarzy. Jedną z barier dla kobiet w żegludze morskiej jest praktyka obowiązkowych testów ciążowych, która jest obecnie uważana przez wiele rządów za dyskryminującą. Młodzi rekruci mogą być również zniechęceni z powodu trudności w komunikacji społecznej, urlopu na lądzie, szkolnictwa i czasu na morzu.

Podczas spotkania stwierdzono, że zainteresowane strony powinny odgrywać aktywną rolę w ułatwianiu działań mających na celu przełamanie barier. Obejmowały one zapewnienie:

• Zejście z burty i ustanowienie komitetów pomocy marynarzom
• Że kadeci, stażyści, młodzi marynarze i kobiety mają niezbędny czas na morzu, aby uzyskać licencję
• repatriacji porzuconych marynarzy i szybka pomoc marynarzom w przypadkach kryminalizacji, piractwa i rozboju z użyciem broni
• zasad dotyczących zerowej tolerancji dla zastraszania i nękania.

Zalecił także, aby MOP zwołała trójstronne spotkanie z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO), aby rozważyć szereg konkretnych kwestii dotyczących zatrudnienia marynarzy i warunków pracy.

wellmedia