Jakie powinno być Twoje wynagrodzenie ?

Jest to jedno z tych pytań, na które, niestety, nie jesteśmy w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Powodów jest kilka, ale zapewne najbardziej istotnym z nich jest brak uregulowania branży. Żegluga ma ponadto charakter globalny, a jej rynek pracy obejmuje cały świat. Armator może więc dokonywać wyboru swoich pracowników według własnego uznania ; kierując się często kryterium kosztów pracy a nie jakości i kwalifikacji pracowników.

Innym kryterium jest twoje stanowisko ; czy jesteś oficerem czy marynarzem szeregowym. Armatorzy przekonani są, że na rynku pracy istnieje niedobór tych pierwszych i nadwyżka drugich. Wobec tego wierzą, że zawsze uda się im znaleźć tańsze załogi szeregowe.

Nie bez znaczenia dla wynagrodzenia jest typ statku, a zatem specjalistyczne kwalifikacje wymagane do jego obsługi. Im statek prostszy w konstrukcji, a więc także w eksploatacji, im prostsze są jego zadania, tym niższe wynagrodzenia starają się oferować armatorzy.

Niezależnie jednak od powyższych okoliczności, Twoje wynagrodzenie zależne będzie normalnie od podpisanej umowy o pracę.

Ważne znaczenie ma abyście nie podpisywali umów nie sprawiających wam satysfakcji. W normalnych warunkach, o ile nie istnieje inny układ – taki na przykład jak Układ ITF – Twoja umowa o pracę będzie prawnie wiążąca. Zatem niezmiernie trudno będzie dochodzić świadczeń innych niż w niej przewidzianych.

Na szczęście istnieją międzynarodowo uznane warunki minimalne.

Jeśli Twój statek objęty jest układem ITF, a możesz to sprawdzić w swoim związku zawodowym, wówczas uprawiony jesteś do wynagrodzeń ITF właściwych dla danego układu.

Jeśli chodzi o statki pod banderami narodowymi (to jest takimi, których ITF nie uznaje jako „tanie bandery” (FoC), żaden zatrudniony na nich marynarz, niezależnie od swej przynależności państwowej, nie powinien otrzymywać wynagrodzenia poniżej poziomu Międzynarodowej Organizacji Pracy.

W tym miejscu pojawia się jednak pewien problem polegający na różnej interpretacji, czym w istocie jest owo „minimum MOP”? Dla, przynajmniej częściowego, uproszczenia sprawy – ITF proponuje własną interpretację minimum MOP i stosuje ją. Nie całe środowisko armatorów światowych podziela pogląd ITF, stąd mamy często do czynienia z wynagradzaniem marynarzy „poniżej minimum MOP”. Oznacza to w praktyce, że odnośni marynarze otrzymują wynagrodzenia niższe niż minimalne wynagrodzenia MOP w interpretacji ITF.

Równanie opisujące Twoje wynagrodzenie ma wiele niewiadomych. Zawsze więc warto się skonsultować ze związkiem zawodowym, aby otrzymać dodatkowe informacje i/lub wyjaśnienia.

Pamiętaj także, że Twoje wynagrodzenie za pracę – aczkolwiek niezmiernie ważne – nie jest jedynym istotnym elementem umowy o pracę. Nie odbieraj sobie szansy na dochodzenie przysługujących Ci praw. Czytaj dokładnie umowę przed jej podpisaniem i miej pełną świadomość jej treści. Część Twoich praw wynika z uznanych norm międzynarodowych, ale często podpisanie niewłaściwej umowy o pracę traktowane może być jako świadoma rezygnacja z przysługujących praw. Ich dochodzenie oznacza wówczas długotrwały, kosztowny i niepewny proces, jeśli w ogóle jest możliwe.

wellmedia