19.03.2020
Gwałtowne rozprzestrzenianie się koronawirusa spowodowało, że coraz więcej krajów wprowadza i nakłada ograniczenia w podróżowaniu, starając się ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19. Koronawirus mocno uderzył w globalny łańcuch dostaw, co zakłóciło pracę przemysłu odbijając się na całej gospodarce światowej.

„Przemysł żeglugowy odgrywa kluczową rolę w światowym łańcuchu logistycznym ponieważ 90% towarów na świecie jest transportowanych drogą morską. W czasie tej ogromnie trudnej sytuacji społeczności na świecie konieczne jest zminimalizowanie zakłóceń w handlu aby zapewnić stałą dostawę żywności i leków do konsumentów” – powiedziała Koordynator ds. Morskich Jacqueline Smith.

W ostatnich dniach UE dołączyła do wciąż rosnącej liczby krajów i terytoriów na świecie, które wprowadziły, w celu spowolnienia pandemii, zakazy podróży. Zakazy i inne środki, w tym samoizolacja i „dystans społeczny” zostały wprowadzone aby dać szpitalom, lekarzom i pracownikom medycznym więcej czasu na radzenie sobie z tą sytuacją kryzysową i aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że liczba osób wymagających leczenia przekroczy możliwości szpitali.

Wpływ ograniczeń podróży już odczuwają niektóre kraje zapewniające siłę roboczą w światowym przemyśle żeglugowym. Filipiny i Ukraina należą do państw, które zamknęły swoje granice, co praktycznie uniemożliwiło wprowadzenie zmian w załogach. ITF dowiedział się również, że większość państw bandery udzieliła zwolnień z przestrzegania maksymalnych okresów świadczenia pracy określonych w Konwencji o Pracy na Morzu (MLC).

„W odpowiedzi na kryzys COVID-19, w celu złagodzenia problemów związanych z podmianami załogi, ITF zgodził się na przedłużenie umów o pracę z marynarzami na okre s 1 miesiąca” – powiedziała Smith.

ITF zdecydował, że w okresie od 17 marca 2020 do 16 kwietnia 2020 nie zakwestionuje przedłużenia umów maksymalnie o 1 miesiąc, nawet jeśli przedłużenia te przesuną okresy pracy marynarzy powyżej maksymalnego poziomu określonego w zatwierdzonych przez ITF układach zbiorowych lub MLC.

„Przedłużenie nastąpi tylko wtedy, gdy indywidualni marynarze wyrażą zgodę na takie przedłużenie” – powiedziała Smith. „Oczywiste jest również to, że należy wziąć pod uwagę życzenie każdego marynarza i jeśli marynarz ma solidne podstawy do powrotu do kraju pod koniec swojej umowy to, niezależnie od ograniczeń podróży, jego sprawa zostanie poddana dalszej ocenie przez ITF i naszych partnerów społecznych”- powiedziała Jacqueline Smith.

W dniu dzisiejszym ITF również ponowił wezwanie do wszystkich sektorów przemysłu żeglugowego aby kontynuowały współpracę w celu przepływu istotnych surowców i dostaw.

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF

wellmedia