Poniżej zamieszczamy link do Biuletynu morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” nr 4(86) październik – grudzień 2017

https://www.solidarnosc.nms.org.pl/pliki/solidarnosc/File/BM_86_internet.pdf

wellmedia