Apel o służbę przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki

W XXX rocznicę powstania NSZZ Solidarności XXIV Krajowy Zjazd Delegatów przyjął uchwałę w której zwraca się za pośrednictwem Episkopatu Polski do Stolicy Apostolskiej o oficjalne ustanowienie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Mając powyższą Uchwałę na uwadze i dalszą konieczność utrzymania służby, zwracamy się z apelem do wszystkich członków Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków o podjęcie trudu zaszczytnej służby przy grobie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w 2012 roku.
Zgłoszenia o terminie, w którym nasi członkowie mogą podjąć służbę przy grobie ks. Jerzego i kościele Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu prosimy kierować na adres emailowy marynarz@nms.org.pl lub pod nr telefoniczny 58 661 20 35

Więcej informacji w w/w sprawie można znaleźć na stronie internetowej
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”: www.solidarnosc.gda.pl,
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”: www.solidarnosc.org.pl,
lub z kol.: Krzysztof Żmuda: e-mail: kzmuda@northship.com.pl, tel. 502 193 048