IBF (International Bargaining Forum – Międzynarodowe Forum Negocjacyjne) zgadza się uznać Cieśninę Hormuz tymczasową strefą podwyższonego ryzyka

Po incydentach w Zatoce Omańskiej, a zwłaszcza w Cieśninie Hormuz, w ciągu ostatnich 12 tygodni, Międzynarodowe Forum Negocjacyjne (IBF) uznało dziś (od red. 13.08.2019 roku) Cieśninę jako Tymczasową Strefę Ryzyka. Oznacza to, że marynarze, którzy zostali zaatakowani w strefie, mają prawo do premii i podwójnej rekompensaty za śmierć i inwalidztwo.
Jest to wynik dyskusji Komitetu Stref Wojennych IBF w ciągu ostatnich tygodni, który uważnie monitoruje sytuację i ryzyko związane z żeglugą w tym regionie.

Mówiąc na zakończenie rozmów, kapitan Koichi Akamine, Przewodniczący Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG), powiedział: „Te dyskusje nigdy nie będą łatwe. Po pierwszych atakach w Zatoce Omańskiej w maju i czerwcu może się wydawać, że trzeba szybko działać, aby wyznaczyć obszar ryzyka. Ważne jest jednak, aby w takich przypadkach cofnąć się i ocenić rzeczywiste zagrożenie dla żeglugi oraz najodpowiedniejsze środki, jakie należy podjąć. JNG jest przekonana, że wprowadziła oznaczenie, które odpowiednio uwzględnia obawy marynarzy przepływających przez Cieśninę. ”

Przewodniczący IMEC (International Maritime Employer Council – Międzynarodowa Rada Pracodawców Morskich), kapitan Belal Ahmed, dodał: „W świetle bieżącego zainteresowania mediów, Cieśnina Hormuz jest kluczową drogą żeglugową, nie tylko dla tankowców, ale także, na przykład, kontenerowców w drodze do Jebel Ali i nie tylko. Dla stowarzyszenia pracodawców ważne było, aby uspokoić marynarzy, którzy mogą być narażeni na dodatkowe ryzyko w okolicy. Wzywamy odpowiedzialne strony do przyspieszenia uwolnienia zatrzymanych marynarzy. ”

Przewodniczący Sekcji Marynarzy ITF (International Transport Workers’ Federation – Międzynarodowa Federacja Transportowców) David Heindel powiedział: „To trudny okres dla branży, a w szczególności dla marynarzy, którzy po prostu starają się zapewnić dochód swoim rodzinom. Chociaż jest to drażliwa kwestia polityczna i dziś dotknęła tylko tankowce i potencjalnie statki pod banderą brytyjską, naszym pragnieniem było, aby IBF wykazał przywództwo i reagował szybko na obawy marynarzy przepływających przez ten region.”

„Cieszę się, że nasi partnerzy pozytywnie odpowiedzieli na naszą prośbę, aby zareagować na potencjalne ryzyko, jakie istnieje obecnie dla wszystkich statków i wszystkich marynarzy przepływających przez Cieśninę Hormuz.” dodał Heindel. „Wciąż wzywamy do spokoju w tym rejonie i uwolnienia załogi”.

Nowa strefa podwyższonego ryzyka jest określona przez następujące współrzędne, ale wyklucza trzy mile morskie od głównych linii brzegowych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu i Iranu:

Na zachodzie: linia łącząca Ra’s-e Dastakan (26 ° 33’N – 55 ° 17’E) w Iranie, na południe do latarni morskiej Jaztal Hamra (25 ° 44’N – 55 ° 48’E), w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (wspólny limit z Zatoką Perską).
Na wschodzie: linia łącząca Ra’s Limah (25 ° 57’N – 56 ° 28’E), w Omanie, na wschód do Ra’s al Kūh (25 ° 48’N – 57 ° 18’E), w Iranie (wspólne limit z Morzem Arabskim).

wellmedia