25 czerwca Międzynarodowy Dzień Marynarza

Spokojnych wód,
szczęśliwych i szybkich powrotów do domu,
dużo siły do pracy na morzu
oraz pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym
życzą Członkowie Komisji OM NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków.