Ubezpieczenia społeczne polskich marynarzy

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” aktywnie uczestniczy w pracach zmierzających do objęcia polskich marynarzy ubezpieczeniem społecznym.

W konsekwencji działań KSMMiR NSZZ „Solidarność” w ramach Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego m.in.:

  • złożenie wniosku przez Stronę Pracowników do Rady Dialogu Społecznego ws ubezpieczeń społecznych polskich marynarzy wdniu 25.08.2022 roku,
  • zaakceptowanie jednogłośnie stanowiska Zespołu Problemowego ds. Ubezpieczeń Społęcznych Rady Dialogu Społecznego w dniu 27.03.20204 roku,
  • przyjęcie uchwały Rady Dialogu Społecznego nr 128 z dnia 22.04.2024 roku w sprawie realizacji postanowień Konwencji o pracy na morzu (MLC, 2006) w zakresie stworzenia systemu ubezpieczeń społecznych dla marynarzy,

dnia 21.05.2024 roku Strona Rządowa odpowiedziała do Rady Dialogu Społecznego, że podejmuje działania zmierzające do zmiany otoczenia prawnego polskich armatorów i marynarzy w celu umożliwienia powrotu statków pod biało-czerwoną banderę.