Światowy Dzień Morza ONZ w tym roku przypada 28 września. Temat na rok 2023 brzmi: „MARPOL 50 lat – nasze zobowiązanie trwa”.
Marpol jest główną konwencją międzynarodową obejmującą zapobieganie zanieczyszczeniom ze statków. Został on pierwotnie przyjęty przez IMO w 1973 r. i był aktualizowany przez lata.

Nakaz budowy zbiornikowców z podwójnym poszyciem kadłuba, zakaz usuwania szkodliwych chemikaliów i tworzyw sztucznych wpływa pozytywnie na środowisko.

 

wellmedia