Stanowisko w sprawie ubezpieczeń społecznych polskich marynarzy jednogłośnie przegłosowane.

Dnia 28 marca 2024 roku otrzymaliśmy bardzo dobrą i obiecującą wiadomość z Rady Dialogu Społecznego będącą konsekwencją naszych działań w sprawie ubezpieczeń społecznych polskich marynarzy !!!

Przypominamy, że nasz wniosek dot. zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy, skierowany 28 sierpnia 2022 roku przez Stronę Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego tj.: Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, Federację Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy do Rady Dialogu Społecznego, dnia 6 marca 2024 roku został pozytywnie rozpatrzony przez Zespół Problemowy ds. Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego.

Dnia 27 marca 2024 roku Strona Pracowników i Strona Pracodawców Zespołu Problemowego ds. Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego przyjęła jednomyślnie Stanowisko w sprawie realizacji postanowień Konwencji MOP MLC 2006 o pracy na morzu w zakresie stworzenia systemu ubezpieczeń społecznych dla marynarzy zamieszkujących na terenie państwa, Członka Konwencji.

Za przyjęciem Stanowiska głosowały wszystkie reprezentatywne organizacje pracodawców w Polsce tj.: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja „Lewiatan”,  Związek Rzemiosła Polskiego,  Business Centre Club – Związek Pracodawców,  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich i wszystkie reprezentatywne związki zawodowe pracowników w Polsce: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,  Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Następnie Prezydium RDS będzie procedowało Stanowisko jako projekt uchwały całej strony społecznej RDS – posiedzenie odbędzie się w kwietniu.

Treść Stanowiska znajduje się TUTAJ