Porozumienie pomiędzy NAV i ZUS podpisane

Informujemy, że Porozumienie pomiędzy instytucją norweską NAV i ZUS dotyczące osób zamieszkałych w Polsce, a zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS), zostało zawarte na okres od 01.07.2020 do 31.12.2020

Porozumienie zostało zawarte – po uzyskaniu zgody MRPiPS – na szczeblu Prezesów obu instytucji w dniu 1 lipca 2020 roku.