W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę dnia 25.02.2022 roku Polski Komitet Koordynacyjny Morskich Afiliantów (PKKMA) ds kampanii FOC i POC wysłał do Oleg Grigoryuk – Przewodniczącego MTWTU – słowa wsparcia i zadeklarował swoją pomoc.

W skład PKKMA ds kampanii FOC i POC wchodzą polskie związki zawodowe afliowane w ITF (Międzynarodowa Fedearcja Transportowców) i ETF (Europejska Federacja Transportowców):

Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków
Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”
Krajowa Sekcja Portów Morskich NSZZ „Solidarność”
Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy

Otrzymaliśmy odpowiedź od Oleg Grigoryuk – Przewodniczący MTWTU, którego pełną treść zamieszczamy Tutaj

wellmedia