Zalecane Protokoły Ramowe aby zapewnić bezpieczne zmiany w załodze i podróżowanie podczas pandemii koronawiusa (Covid-19).

Wspólna Grupa Negocjacyjna (JNG), reprezentująca pracodawców oraz Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF), reprezentująca związki zawodowe marynarzy i ich członków, z zadowoleniem przyjęły List Okólny nr 4204/Zał.14 Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), który został wydany 5 maja 2020 i skierowany do wszystkich państw członkowskich IMO, Organizacji Narodów Zjednoczonych i wyspecjalizowanych agend, organizacji międzyrządowych i pozarządowych mających status konsultacyjny przy IMO.

List okólny zawiera protokoły ramowe, które mają zapewnić, że zmiany załogi mogą być dokonane szybko i bezpiecznie, przy jednoczesnym uwzględnieniu wyzwań spowodowanych przez Covid-19, przed którymi stoi globalny przemysł morski. List podkreśla także krytyczną, chociaż często jeszcze nieznaną i pomijaną sytuację marynarzy, a mianowicie ważną rolę jaką odgrywają oni w światowej gospodarce i naszym społeczeństwie.

„Dla utrzymania globalnych łańcuchów dostaw żegluga ma zasadnicze znaczenie ale obecna sytuacja, ze względu na bezpieczeństwo i dobro załóg statków oraz bezpieczeństwo handlu morskiego, obecna sytuacja jest niezrównoważona. Każdego miesiąca, aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi przepisami morskimi dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i dobra załogi oraz zapobiegając przemęczeniu, około 150 000 marynarzy wymaga podmiany.”

Wcześniej, jako odpowiedzialni partnerzy społeczni, JNG (składająca się z Międzynarodowej Rady Pracodawców Morskich, Międzynarodowego Stowarzyszenia Marynarzy Zarządzających Japonii, Koreańskiego Stowarzyszenia Armatorów i Evergreen) oraz ITF (reprezentująca 215 związków zawodowych marynarzy i ich milion członków) już dwukrotnie zgodzili się na przedłużenie kontraktów marynarzy w celu zabezpieczenia ich przed narażeniem na Covid-19 a także zdając sobie sprawę z ogromu wyzwań jakie stawia pandemia pod względem ograniczeń w podróży i dostępności lotów. Oznaczało to więc, że znaczna liczba marynarzy musiała pozostać na statku po zakończeniu umowy o pracę podczas gdy inni oczekiwali na zaokrętowanie aby dołączyć do swoich statków i dalej zarabiać na życie.

W rozmowach w ubiegłym tygodniu JNG i ITF zgodziły się, że obecna sytuacja związana z brakiem podmian załogi nie może być kontynuowana gdyż może to być szkodliwe dla zdrowia i dobra marynarzy, narażając nie tylko ich na ryzyko ale także środowisko i światowe łańcuchy dostaw. Nie należy lekceważyć przemęczenia marynarzy, dlatego też partnerzy społeczni uzgodnili, że nie będą przedłużać umów ale wesprą okres wdrażania, nie dłuższy niż 30 dni (do 15 czerwca 2020), kory pozwoli rządom na wdrożenie protokołów ramowych tak jak to określono w liście okólnym IMO.

Dlatego strony uzgodniły:

1. Wsparcie okresu przejściowego dla rządów i pracodawców na wdrożenie protokołów ramowych wydanych przez IMO do 30
dni, od 15 maja 2020 w celu zapewnienia bezpiecznych ułatwień w podmianach załogi;
2. Firmy rozważą, jeśli to wykonalne i możliwe finansowo, finansowo nagrodzić każdego marynarza, którego umowa o
pracę wygasła ale który nadal kontynuuje pracę;
3. Firmy rozważą, o ile to finansowo wykonalne i możliwe, zapewnienie marynarzom oczekującym na lądzie na
zatrudnienie zaliczkową wypłatę wynagrodzenia;
4. Tam, gdzie to możliwe, firmy zapewnią marynarzom dodatkową przepustowość sieci i dostęp do internetu aby mogli
kontaktować się z domem;

Wówczas gdy rozpocznie się podmiana załogi to ci marynarze, którzy najdłużej przebywają na statku będą traktowani priorytetowo, bez względu na stanowisko.

Kończąc, ITF i JNG pragną ostrzec państwa bandery, kluby P&I, operatorów i czarterujących, że w przypadku, gdy protokoły ramowe w sprawie zmian załogi nie wejdą w życie do połowy czerwca 2020 to konsekwencje chorób związanych ze stresem, które dotykają marynarzy i braku dostępu do pomocy medycznej na lądzie, mogą negatywnie wpłynąć na handlową rentowność eksploatacji statków.

Jacqueline Smith, Koordynator Morski ITF

Francesco Gargiulo, Sekretarz JNG i Dyrektor Generalny IMEC

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 14 maja 2020 roku.

wellmedia