W Gdańsku w dniach 19 – 20.05.2011 odbędzie się międzynarodowa konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza.Tematem konferencji jest „Polityka morska: ludzie mają pierwszeństwo.” W konferencji wezmą udział m.in.: Premier Rządu RP, przedstawiciele ministerstw, Przewodniczący i przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz członkowie Komisji Europejskiej odpowiadający m.in. za gospodarkę morską.Postanowiliśmy wziąć udział w pikiecie protestacyjnej organizowanej przez trzy Sekcje krajowe ”S”: Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, Krajową Sekcję Portów Morskich NSZZ „Solidarność” i Krajową Sekcję Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność” oraz Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Pikieta odbędzie się dnia 19.05.2011 w Gdańsku na Ołowiance od godziny 8.00 do 10.30.

wellmedia