Londyn, 1 grudnia 2020, ICS z zadowoleniem przyjęła rezolucję podjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, która wzywa wszystkie kraje na całym świecie do uznania marynarzy za kluczowych pracowników.

Rezolucja wzywa państwa członkowskie do uznania marynarzy i innego personelu morskiego za kluczowych pracowników;
Indonezja przewodzi koalicji 71 państw domagających się globalnych działań rządów;
Wzrasta presja na kraje, które nie uznają personelu morskiego za kluczowych pracowników.

Rezolucja przedstawiona przez ambasadora Republiki Indonezji, Dian Triansyah Djani, zachęca rządy do natychmiastowego wdrożenia środków umożliwiających zmiany załogi i zapewnienia dostępu do opieki medycznej dla całego personelu morskiego.

Jest to znaczący krok w kierunku uznania kluczowej roli jaką 2 000 000 marynarzy odgrywa w okresie największej światowej pandemii w transporcie żywności, lekarstw, dostaw energii i innych niezbędnych surowców na całym świecie.

Rezolucja zatytułowana „Współpraca międzynarodowa w celu sprostania wyzwaniom stojącym przed marynarzami w związku z pandemią COVID-19 w celu wspierania globalnych łańcuchów dostaw” została zaprezentowana na 75 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Guy Platten, sekretarz generalny ICS, powiedział: „Z zadowoleniem przyjmujemy wiadomość, że Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wzywającą do klasyfikowania wszystkich marynarzy jako kluczowych pracowników i pochwalamy rząd Indonezji za przewodzenie tej rezolucji.”

„Brak możliwości podmiany załóg statków i zapewnienia bezpiecznego, bezproblemowego transportu przez granice międzynarodowe zagraża płynności handlu, na którym opierają się wszystkie nasze gospodarki.”

„Międzynarodowa Izba Żeglugi uznaje fakt, że 44 państwa członkowskie ONZ klasyfikują obecnie marynarzy za „kluczowych pracowników”. Rezolucja ta jest pozytywnym krokiem naprzód ale niewątpliwie pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Rządy muszą teraz wykorzystać swoją władzę aby przekonać innych do pójścia w ich ślady i uznania swoich marynarzy za kluczowych pracowników.”

„Ponieważ zbliżamy się do sezonu świątecznego to przemysł żeglugowy robi swoje i uruchamia kampanię Świątecznych Dostaw Marynarzy. Teraz wzywamy wszystkie rządy aby odpowiedziały na świąteczne życzenie marynarzy aby uznano ich za kluczowych pracowników i zakończyły kryzys związany ze zmianami załogi”.

Poniżej przedstawiamy komunikat prasowy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO):

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzywa do uznania marynarzy za pracowników kluczowych i wdrożenia protokołów zmian załogi a także zapewnienie dostępu do opieki medycznej. Sekretarz Generalny IMO wzywa do szczepień priorytetowych.

W rezolucji w sprawie współpracy międzynarodowej w celu sprostania wyzwaniom stojącym przed marynarzami w wyniku pandemii COVID-19 w celu wsparcia łańcuchów dostaw, przyjętej 1 grudnia br. ONZ uznaje potrzebę pilnej i konkretnej reakcji ze strony wszystkich zainteresowanych stron, w tym sektora prywatnego, aby rozwiązać sytuację marynarzy, którzy utknęli na morzu i/lub nie mogą dołączyć do statków z powodu krajowych ograniczeń w podróżowaniu na całym świecie z powodu pandemii.

Rezolucja zachęca również rządy i odpowiednie zainteresowane strony do wdrożenia protokołów uznanych przez IMO w celu zapewnienia bezpiecznych podmian załóg statków i podróży podczas pandemii aby w ten sposób umożliwić repatriację marynarzy, którzy utknęli na statkach i tym samym pozwolić innym osobom na dołączenie do statków, biorąc pod uwagę niezbędne środki zapobiegawcze podejmowane przez państwa portu przeciwko COVID-19.

Przyjmując z zadowoleniem rezolucję ONZ Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) Kitack Lim powiedział: „Niestety, setki tysięcy marynarzy, którzy są niezbędni do utrzymania łańcuchów dostaw, od wielu miesięcy, przekraczając znacznie swoje kontrakty, nadal pozostaje na morzu. Powoduje to ogromne obciążenie, zmęczenie i wyczerpanie i na dalszą metę jest nie do utrzymania. Mam nadzieję, że to wezwanie do działania zaowocuje pozytywnym impulsem do rozwiązania kryzysu związanego ze podmianami załogi”.

Sekretarz Generalny Kitack Lim dodał: „Jestem wdzięczny tym krajom, które już podjęły kroki w celu uznania marynarzy za pracowników kluczowych oraz wszystkim agencjom ONZ i partnerom branżowym, którzy niestrudzenie pracowali nad znalezieniem sposobów rozwiązania tej trudnej sytuacji. Jest to kwestia praw człowieka. Z powodu trudności ze zmianami załogi życie marynarzy staje się niemożliwe i im dłużej utrzymuje się ta sytuacja tym bardziej może mieć szkodliwy wpływ zarówno na bezpieczeństwa statku, jak i na łańcuchy dostaw.”

Rezolucja ONZ wzywa organizacje międzynarodowe i inne zainteresowane strony, w tym organizacje pracowników i pracodawców, do wspierania rządów w opracowywaniu i wdrażaniu polityki mającej na celu zapewnienie integralności i zwiększania odporności globalnych łańcuchów dostaw, godnych warunków pracy i życia oraz poszanowania praw człowieka dla marynarzy.

Odnotowując niedawne pozytywne wiadomości dotyczące prac nad szczepionkami przeciwko COVID-19 Lim powiedział, że uznanie za kluczowych pracowników powinno zapewnić marynarzom i pracownikom morskim pierwszeństwo szczepień co umożliwiłoby im pracę i utrzymanie ważnych globalnych łańcuchów dostaw.

„Mam nadzieję, że uznanie za kluczowych pracowników zapewni, że marynarze będą mogli zostać szybko zaszczepieni. W pewnym stopniu przyczyni się to do rozwiązania trwającego kryzysu związanego ze zmianami załogi” – powiedział Lim.

Jeszcze w tym tygodniu Zgromadzenie Ogólne ONZ odbędzie specjalną sesję poświęconą COVID-19.

Artykuł ze strony internetowej Międzynarodowej Izby Żeglugowej (ICS) z dnia 01.12.2020 roku.

wellmedia