Kryzys COVID-19 postawił przed światową społecznością marynarzy liczne wyzwania. Pracodawcy morscy, związki zawodowe marynarzy wraz z wieloma organizacjami międzynarodowymi nieustannie pracują nad tym by zapewnić pracę i uznać poświęcenie naszych marynarzy, którzy zapewniają światu niezbędne produkty, w tym żywność, lekarstwa i paliwa.

Rządy zostały wezwane do uznania marynarzy za kluczowych pracowników oraz do złagodzenia ograniczeń wpływających na ich możliwość do dołączania lub opuszczania statków a także do zapewnienia, gdy jest to potrzebne, natychmiastowej pomocy medycznej. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości sytuacja ulegnie poprawie.

Setki tysięcy marynarzy zakończyło już swoje kontrakty albo są w trakcie przekraczania długości zatrudnienia co negatywnie wpływa na ich psychiczne i fizyczne samopoczucie.

Ponadto dłuższy czas pobytu na statku może mieć również wpływ na ich możliwość pozyskiwania i odnawiania recept na leki przyjmowane przez dłuższy czas.

Z uwagi na niepewność a także czas potrzebny do rozwiązania obecnej sytuacji z podmianami załogi, niezbędne jest aby marynarze niezwłocznie zażądali dostępu do koniecznych dla nich leków długoterminowych, tak aby można było je kupić i dostarczyć im jako niezbędne przedmioty.

W zależności od kraju, ze względu na różnice w ustawodawstwie, nie zawsze jest możliwe uzyskanie niektórych rodzajów leków, stosowanie powtarzających się recept czy ich elektroniczne sprawdzanie, zwłaszcza w świetle obecnych ograniczeń.

Dlatego też marynarze, którym brakuje podstawowych leków osobistych powinni:

Powiadomić kapitana statku o potrzebie uzyskania powtórnej recepty, podając dokładnie szczegóły na temat wymaganych leków, w tym prawidłowe dawkowanie co pomoże w złożeniu zapotrzebowania do agenta portowego, który dostarczy te informacje władzom portowym aby otrzymać leki.

Jeśli to możliwe, przed przybyciem do portu, uzyskać od lekarza ogólnego receptę elektroniczną lub przekazać wydrukowaną receptę (jeśli jest dostępna) aby umożliwić agentowi portowemu sprawdzenie czy jest ona zaakceptowana jako dowód zakupu leku.

Skontaktować się z inspektorem ITF, centrum marynarskim lub misją w celu uzyskania informacji na temat dostawy i zakupu leków, jeśli jest wymagana prywatność i poufność a nie chcą powiadomić kierownictwa statku (trzeba jednak pamiętać, że podczas obecnych ograniczeń działalność centrów marynarskich i misji została także mocno ograniczona).

Jeśli to możliwe, poszukać zaopatrzenia w kraju zamieszkania. Jednakże obecne ograniczenia mogą mieć wpływ na opóźniania dostaw, które mogą dotrzeć po wypłynięciu statku. Dostawa paczek zawierających recepty może również podlegać kwarantannie, w zależności od obowiązującej w danym kraju polityki firm i zasad dotyczących zapobieganiu zarażeniu COVID-19.

Zdrowie marynarzy jest priorytetem; każdy, kto potrzebuje pomocy w zdobywaniu leków powinien działać już teraz. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub potrzebujesz porady – prosimy o kontakt: seafsupport@itf.org.uk lub www.seafarerhelp.org.

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 8 maja 2020 roku.

wellmedia