APEL O WSPARCIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Ministerstwo Finansów planuje zwolnić dyscyplinarnie (art. 52) Przewodniczącego Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych – Tomasza Ludwińskiego za wykonywanie działalności związkowej.

Tomaszowi Ludwińskiemu nie postawiono żadnych zarzutów karnych, nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego, nie zażądano żadnego sprostowania swoich wypowiedzi wobec urzędników Ministerstwa Finansów.

Winą Tomasza Ludwińskiego jest to, że zadaje dużo pytań i żąda informacji. Zarzutem jest to, że nadużywa ustawy o informacji publicznej – ale jak miał uzyskiwać informacje, skoro na zwykłe pisma związkowe w ogóle nikt nie odpowiadał.

Jedyną przyczyną zwolnienia Tomasza Ludwińskiego jest rewanż za działalność związkową. To próba zastraszenia innych związkowców działających w strukturach Ministerstwa Finansów – nie możemy pozostać bierni w tej sytuacji.

Dlatego w imieniu Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków zwracamy się do wszystkich Koleżanek i Kolegów o wsparcie Działań Sekretariatu Służb Publicznych poprzez wysyłanie na maile: kancelaria@mofnet.gov.pl (Minister Finansów) oraz kontakt@kprm.gov.pl (Premier RP) listów i pism sprzeciwiających się zwolnieniu Tomasza Ludwińskiego z zaznaczeniem, ze nie zgadzamy się na działania mające charakter walki ze związkiem zawodowym NSZZ „Solidarność”, który wyrósł z walki o prawo do wolności słowa i wolnych związków zawodowych.