Archiwum

Filtr
 • Dni Morza w Gdyni

  W Gdyni odbędzie się Msza Święta w intencji Ludzi Morza celebrowana przez
  J. E. Ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia w Kościele Morskim, przy ul. Portowej 2;
  24 czerwca 2014 r. o godz. 18.00
  Po Mszy Świętej przemarsz na Skwer Kościuszki i złożenie kwiatów na Płycie Marynarza.

  Zaprasza,
  Europejski Koordynator Duszpasterstwa Ludzi Morza
  o. Edward Pracz

 • KOMUNIKAT NR 3

  Gdynia, 2013-10-29


  Szanowna Koleżanko!
  Szanowny Kolego!

  Ze względu na specyfikę zatrudnienia członków naszej Organizacji, na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” rozdział VII, wybory delegatów zostaną przeprowadzone poza zebraniem – z przenośną urną.
  Prosimy o zagłosowanie.

  Możliwości głosowania:
  1)  głosowanie listowne – w tym przypadku prosimy o włożenie karty do głosowania
  do czystej koperty – bez adresu. Czystą kopertę prosimy zakleić i włożyć do koperty adresowej. Zaadresowaną kopertę prosimy wysłać do nas.
  2) głosować można również osobiście w siedzibie OM NSZZ „S” MiR
  Gdynia ul. Śląska 49a, w godzinach  od 9.00 do 15.00

  Termin głosowania: od 4 listopada 2013 roku do 28 lutego 2014 roku.
  W okręgu nr 1 liczba miejsc mandatowych wynosi 19, zgłoszono kandydatów 19.
  W okręgu nr 2 liczba miejsc mandatowych wynosi 15, zgłoszono kandydatów 15.

  Ponieważ liczba zgłoszonych kandydatów w okręgu nr 1  i 2 jest równa liczbie miejsc mandatowych przekazujemy sposób głosowania:

  1.    można głosować na wszystkich kandydatów – nikogo nie skreślamy – głos ważny.
  2.    można głosować na wybranych kandydatów – wówczas wybieranych kandydatów nie skreślamy. Skreślamy tylko tych kandydatów, na których nie chcemy oddać głosu. Liczba skreśleń dowolna – głos ważny.
  3.    Można skreślić wszystkich kandydatów – na nikogo nie oddając głosu – głos ważny.

  Uprzejmie prosimy o skorzystanie z prawa wyborczego i zagłosowanie w wygodnej
  i wybranej przez siebie formie: 1) listownie lub 2) w siedzibie „Solidarności”.

  Każdy członek naszej organizacji otrzyma list ze szczegółową informacją o rozpoczęciu wyborów, możliwościach i sposobie głosowania.

  Dodatkowe informacje można uzyskać codziennie telefonicznie, w godzinach od
  9 -15, nr telefonów: 58/661-20-35 lub 58/621-85-41.

  Z poważaniem

  Za Komisję Wyborczą

  Mirosława Józefowicz, przewodnicząca{jcomments off}

 • Wybory 2014/2018


  KOMUNIKAT NR 1  Szanowna Koleżanko i Szanowny Kolego!

  W związku z kończącą się kadencją funkcjonowania władz naszego związku zawodowego, na podstawie Ordynacji Wyborczej i kalendarza wyborczego na kadencję 2014-2018, informujemy o rozpoczęciu wyborów w Organizacji  Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków.
  Prosimy o zaangażowanie w zgłaszaniu kandydatów i udział w wyborach.
  Skuteczna działalność związkowa w obronie praw pracowniczych zależy m.in. od naszej sprawności organizacyjnej.

  Komisja Wyborcza prosi o zgłaszanie kandydatów na delegatów na IX Międzyzakładowe Zebranie Delegatów do dnia 20 października 2013.
  Liczba kandydatów jest nieograniczona.

  Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz pisemną zgodę kandydata (wzór poniżej).
  Zgłoszenia można składać osobiście do naszego biura codziennie w godzinach 8-15.30
  lub listownie na adres: Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Marynarzy i Rybaków
  81-310 Gdynia ul. Śląska 49a
  Dodatkowe informacje można uzyskać codziennie telefonicznie w godzinach od 800 -1530
  Nr telefonów: 058/661-20-35 lub 058/621-85-41.
  O szczegółach wyborów delegatów poinformujemy w kolejnym liście.

  Za Komisję Wyborczą

  Mirosława Józefowicz, przewodnicząca  (wzór zgłoszenia)

  Data ……………………

  Zgłaszam kandydaturę na delegata Międzyzakładowego Zebrania Delegatów IX kadencji NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków Pana (Pani):
  ...........................................................................................................

  stanowisko:......................

  nr telefonu:........................

  Zgłaszający...................................  Wyrażam zgodę na kandydowanie na delegata Międzyzakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków.


  ............................
  podpis kandydata


 • AKCJA PROTESTACYJNA

  Informujemy, że w dniach 11 – 14 września 2013 roku trzy reprezentatywne centrale związkowe: NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych (FZZ) i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) organizują Ogólnopolskie Dni Protestu. Protest odbywać się będzie pod hasłem: „Dość lekceważenia społeczeństwa”. Poszczególne branże naszego związku będą protestować przed właściwymi Ministerstwami w Warszawie w dniu 11 września 2013. KSMMiR NSZZ „Solidarność” należy do Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”. Sekretariat Transportowców NSZZ „Solidarność” będzie protestował przed budynkiem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

  Zwracamy się do członków OMMiR NSZZ „Solidarność” o udział w akcji protestacyjnej zaplanowanej na 11 września 2013 w godz. 12.00 – 14.00 przed budynkiem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie ul. Chałubińskiego 4/6. Mając na uwadze powyższe prosimy o potwierdzenie uczestnictwa mailowo na adres: marynarz@nms.org.pl (prosimy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz telefon kontaktowy) lub telefonicznie pod nr.: 58 661 20 35, bądź o osobiste odwiedzenie naszego biura w Gdyni przy ul. Śląskiej 49a, od pon. do piąt. w godz. 800-1530, w terminie do 30 sierpnia 2013.
  {jcomments off}

 • Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia

  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2013 Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Marynarzy i Rybaków przesyła wszystkim członkom oraz ich rodzinom Najserdeczniejsze życzenia Wszelkiej Pomyślności.

 • BAŁTYCKI TYDZIEŃ KAMPANII

  Informujemy, że Komitet Bałtycki Sekcji Transportu Morskiego ETF (Europejska Federacja Transportowców) podjął decyzję, że w dniach 3 – 7 września 2012 roku, we współpracy ze związkami zawodowymi marynarzy i portowców z regionu Morza Bałtyckiego, przeprowadzony zostanie Bałtycki Tydzień Kampanii obejmujący swym zasięgiem porty krajów bałtyckich oraz Norwegię.

 • Zaproszenie

  {jcomments off}Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" zaprasza członków, sympatyków, rodziny i znajomych na uroczystości 32 rocznicy Sierpnia 80. Prosimy o przybycie przedstawicieli organizacji zakładowych wraz ze sztandarami NSZZ "Solidarność" na uroczystą mszę Św., która odbędzie się w kościele Św. Brygidy w Gdańsku 31 sierpnia 2012 r. o godz. 17. 00. Po mszy nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika ks. prałata Henryka Jankowskiego. Mszę Św. będzie celebrował Jego Ekscelencja Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański, który także poświęci i odsłoni pomnik ks. Henryka Jankowskiego.


 • APEL O WSPARCIE

  Szanowne Koleżanki i Koledzy

  Ministerstwo Finansów planuje zwolnić dyscyplinarnie (art. 52) Przewodniczącego Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych – Tomasza Ludwińskiego za wykonywanie działalności związkowej.

 • Spotkanie opłatkowe

  Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Marynarzy i Rybaków

  Serdecznie zaprasza

  Wszystkich Członków NSZZ "Solidarność"

  na Spotkanie Opłatkowe

  w dniu 12 stycznia 2012 roku

  o godzinie 14.00

  w siedzibie Stella Maris

  Gdynia ul. Portowa 2

 • Apel o służbę przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki

   

  W XXX rocznicę powstania NSZZ Solidarności XXIV Krajowy Zjazd Delegatów przyjął uchwałę w której zwraca się za pośrednictwem Episkopatu Polski do Stolicy Apostolskiej o oficjalne ustanowienie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

 • Pożegnanie

  {jcomments off}Dnia 6 pażdziernika 2011 roku zmarł nagle

  ŚP

  Sławomir Mendat

  Sławomir Mendat był znanym i lubianym marynarzem w naszym środowisku. Sławek zjednywał sympatię i podziw za swój profesjonalizm i szacunek okazywany dla drugiego człowieka. Jego wzorowe wykonywanie obowiązków marynarza na statkach znajdowało uznanie u polskich i zagranicznych armatorów. Wspomagał bezinteresownie "SOLIDARNOŚĆ" Polskich Linii Oceanicznych, a następnie NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Marynarzy i Rybaków. Był członkiem Komisji Międzyzakładowej NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Marynarzy i Rybaków oraz delegatem naszej organizacji na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "SOLIDARNOŚĆ".

  Wyrazy najgłębszego współczucia dla Rodziny składa Komisja Międzyzakładowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Marynarzy i Rybaków w Gdyni

 • Bałtycki Tydzień Akcji

  W dniach 10 – 14 października 2011 roku odbędzie się Bałtycki Tydzień Akcji obejmujący państwa i porty Morza Bałtyckiego i Norwegii. W tygodniu kampanii wezmą udział wszystkie afiliowane w ETF i ITF związki zawodowe portowców i marynarzy z w/w krajów.

 • Pikieta

  W Gdańsku w dniach 19 – 20.05.2011 odbędzie się międzynarodowa konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza.Tematem konferencji jest „Polityka morska: ludzie mają pierwszeństwo.” W konferencji wezmą udział m.in.: Premier Rządu RP, przedstawiciele ministerstw, Przewodniczący i przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz członkowie Komisji Europejskiej odpowiadający m.in. za gospodarkę morską.Postanowiliśmy wziąć udział w pikiecie protestacyjnej organizowanej przez trzy Sekcje krajowe ”S”: Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, Krajową Sekcję Portów Morskich NSZZ „Solidarność” i Krajową Sekcję Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność” oraz Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

  Pikieta odbędzie się dnia 19.05.2011 w Gdańsku na Ołowiance od godziny 8.00 do 10.30.


Dodatkowe informacje

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
X